Osnovne istine

Serija video zapisa na temu osnovnih istina hrišćanske vjere

Logotip za seriju Osnovne istine

Online propovjedi

Od početka pandemije sve naše propovjedi se snimaju, i možete ih prelistati i pogledati.

Pjesmarica

Sve pjesme koje koristimo kao crkva se nalaze na stranici za pjesmaricu, i imamo dodatnu verziju ove stranice sa akordima.

Šta mi vjerujemo?

Na stranici sa našom vjeroispovješću ima sažetak onog što vjerujemo kao biblijski hrišćani.